Kittymeowmeow's MouseWait
Kittymeowmeow 271.1 #1259 


Kittymeowmeow
๎
Member Since: December 18, 2009
Credits Purchased:
Featured in News: 0 posts
Trivia Challenge One Score: 0 #0
Trivia Challenge Two Score: 0 #0
Total Wait Time Points: 0
Total Quality Points: 23 #1813
Thanked: 0 times on 0 different posts
Best Post of the Day: 0 times on different posts
Total Lounge Points: 122.74
30 Day MouseRank: 0
Total MouseRank:
Overall Rank: #(DL)
 271.1 #1259 (DL Qual #1813

October 26, 2011 10:09 AM  The Hub
I love the headless horse! My favorite!!!
He is tough to get a picture of, I missed him!!!!๐ŸŽƒ - toogrumpy  142.4 #63 5:21PM
Wow. That is cool - Boardwalk245  13.9 #213 5:23PM
I love the headless horse! My favorite!!! - Kittymeowmeow  271.1 #1259 10:09AM
Miss MNSSHP - Madcapusa  44.2 #119 10:26AM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

August 15, 2011 1:30 AM  The Hub
๎žhi Michael!!!๎Œง
๎— - E-Ticket  1619.3 #125 8:48PM
Have a great evening. - veronica619  517.7 #456 9:00PM
You all look so happy!๎– - ally  509.0 #18 5:29AM
Looks like you are having great time with them - DebbyMouse7531  549.3 #17 10:26AM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 23, 2011 2:04 PM  The Hub
Same here. Happened a few years ago and it was at epcot. We got stuck in italy for awhile.
My daughter is down there now too she said it's pouring, but I said at least your THERE!! - toogrumpy  142.4 #63 4:20PM
That's exactly what it looked like when were down there. Poncho city!!!!!! - Ms.Mouseketeer  1008.8 #217 4:22PM
Wow that looks like quite a down pour - navseawife  94.6 #77 4:24PM
It can really rain. Down there 2 years ago and it poured. Fun,fun,fun - mdmc  3.2 #1277 10:19AM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 10, 2011 3:23 PM  The Hub
LoL that's funny. Does she know you took this?
Thats soo funny i saw her pic shes a real good photographer๎• - C-Ticket  42.0 #124 2:29PM
LoL that's funny. Does she know you took this? - Kittymeowmeow  271.1 #1259 3:23PM
Have you guys meet Michael yet? - Kittymeowmeow  271.1 #1259 3:23PM
Hahaha thanks babe!!!!! Yes we met Micheal, he posted a pic here and on MW CA. Lol I look so focused๎’๎’๎’ - Ms.Mouseketeer  1008.8 #217 3:25PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 10, 2011 3:23 PM  The Hub
Have you guys meet Michael yet?
Thats soo funny i saw her pic shes a real good photographer๎• - C-Ticket  42.0 #124 2:29PM
LoL that's funny. Does she know you took this? - Kittymeowmeow  271.1 #1259 3:23PM
Have you guys meet Michael yet? - Kittymeowmeow  271.1 #1259 3:23PM
Hahaha thanks babe!!!!! Yes we met Micheal, he posted a pic here and on MW CA. Lol I look so focused๎’๎’๎’ - Ms.Mouseketeer  1008.8 #217 3:25PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 10, 2011 3:26 PM  The Hub
Oh yea you did meet him!!!!!!!! Did you get a ๎ŒŒ?
Very nice pic! - cyniminnie  48.3 #114 9:17PM
Oh yay you posted it!!!๎–๎–๎–๎–. So Good meeting you! - Ms.Mouseketeer  1008.8 #217 9:21PM
Oh yea you did meet him!!!!!!!! Did you get a ๎ŒŒ? - Kittymeowmeow  271.1 #1259 3:26PM
Ya we got the liters๎ŒŒ, and of course the Jรคger๎” - Ms.Mouseketeer  1008.8 #217 3:28PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 9, 2011 1:34 PM  The Hub
Har har indy
Cute pic of you two!๎– - Candace  1737.8 #116 2:57PM
Is that you? It's nice to see you! - ally  509.0 #18 5:11PM
Lol! @ indyandmarion - dannydeal  5.6 #392 11:45AM
Har har indy - Kittymeowmeow  271.1 #1259 1:34PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 8, 2011 11:47 PM  The Hub
Cute!!!! Im going to bet that's a girl under that costume ๎”
Cute pic of you two!๎– - Candace  1737.8 #116 2:57PM
Is that you? It's nice to see you! - ally  509.0 #18 5:11PM
Lol! @ indyandmarion - dannydeal  5.6 #392 11:45AM
Har har indy - Kittymeowmeow  271.1 #1259 1:34PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 8, 2011 11:45 PM  The Hub
Oh add my please!!! ๎” I love that pin! Thanks so much!!!
Great RAK! I've had the honor of going to club 33 and picked one of these up for myself. So please don't enter me. Just wanted to thank you for raking this great pin :-) - UppityEmpress  786.9 #10 2:30PM
I would love to enter.:) I've never been and probably never will have a chance, so please enter me in this RAK. Thanks for such a great one! - ally  509.0 #18 5:36PM
YEAH HEY NEVER BEEN. ENTER ME PLEASE. - crazy4mickey  9.5 #268 11:33AM
BUMP! (i already entered just posted so people will see it) - C-Ticket  42.0 #124 2:01PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 8, 2011 11:49 PM  The Hub
I agree mommy7328 marvel reminds TOO much of six flags ๎ก to me it seems like a bad idea.
Im not sure i want them to have any Marvel stuff. It kinda ruins the classical Disney magic. I dont care for the ABC Commisary (cos it just has a bunch of ABC show posters and nothing rally Disney). But thats just me. - C-Ticket  42.0 #124 11:19AM
If any I like ironman a ride for that could be rly good! My cousins love green lantern - Polynesiangirl  98.4 #74 11:57AM
I agree mommy7328 marvel reminds TOO much of six flags ๎ก to me it seems like a bad idea. - Kittymeowmeow  271.1 #1259 11:49PM
Marvel rules. Disney rules. But I don't really want to see them both in the same park. I think Disney just needs to keep doing what they are doing, continually putting capital into Marvel so that they can keep doing things their way. My 2 cents. - CadaverousPallor  270.2 #1267 11:58PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 6, 2011 9:59 PM  The Hub
Yes yes yes!!!
๎„†๎„†๎„† - ally  509.0 #18 1:56PM
Yes yes yes!!! - Kittymeowmeow  271.1 #1259 9:59PM
Ohhhhhhh yeeeeeeeeahhhhhhh - ManBearPig  417.0 #594 10:51PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 6, 2011 10:09 AM  The Hub
Haha remy how cute!
How'd I miss this the first time?? Great pics! - LBChica  2550.2 #66 9:32PM
omg yummmo well everything but remy๎„ - toph  2418.2 #71 3:18PM
I'll be sure to try this place when I visit next year...can't wait 17 days in wdw! - islandgirl58  504.4 #19 11:09PM
I'm going to have to order this for our son next trip down!!! That is really cute*+.*+.*+. - CinderellaPrincess85  194.6 #48 11:36PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 4, 2011 6:17 PM  The Hub
Thanks Michael! I would love to Wish you a happy and safe and fun 4th of July! ๎Œฎ๎”Œ๎Œฎ
Are you working today, Michael? Happy Fourth to everyone! No fireworks here due to the drought.๎˜ - ally  509.0 #18 4:55PM
You too๎”. When will you be working this week? We'd love to come by and say hi ๎ž๎€’๎ž - Ms.Mouseketeer  1008.8 #217 4:56PM
Hi everyone! Happy and safe 4th to all of you ๎˜๎”Œ๎‘€๎„— - toph  2418.2 #71 5:25PM
Thanks Michael! I would love to Wish you a happy and safe and fun 4th of July! ๎Œฎ๎”Œ๎Œฎ - Kittymeowmeow  271.1 #1259 6:17PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 4, 2011 1:55 AM  The Hub
Adorable. He looks like a pongo! Love that name!!!
Adorable. He looks like a pongo! Love that name!!! - Kittymeowmeow  271.1 #1259 1:55AM
How adorable! - Andrea84  746.4 #12 8:17AM
Thank you for all the wonderful comments!! ๎Œง - Schramke  739.9 #13 2:16AM
So cute! Watch for the twilight bark! - mcarthy6  426.5 #576 11:34AM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 4, 2011 1:58 AM  The Hub
Yea this lounge is very quiet. Well I'm glad you're having a blast. Posts some pics!!! Hope you meet up with michale!
๎€๎€bump๎€๎€ - Ms.Mouseketeer  1008.8 #217 5:25PM
How's your vacation going? - Kittymeowmeow  271.1 #1259 5:46PM
We are taking a break here in a few. When were you all planning to come here? - Ms.Mouseketeer  1008.8 #217 4:17PM
Awww hoping to see this work out before you guys head back! - toph  2418.2 #71 5:28PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 3, 2011 5:46 PM  The Hub
How's your vacation going?
๎€๎€bump๎€๎€ - Ms.Mouseketeer  1008.8 #217 5:25PM
How's your vacation going? - Kittymeowmeow  271.1 #1259 5:46PM
We are taking a break here in a few. When were you all planning to come here? - Ms.Mouseketeer  1008.8 #217 4:17PM
Awww hoping to see this work out before you guys head back! - toph  2418.2 #71 5:28PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

July 3, 2011 5:50 PM  The Hub
What an awesome post. Glad you live your job and love to make people smile. There need to be more people out there like you!
This is definitely a quality post! All of your posts are CMBaloo! My dream is to one day be in your shoes. Thank you for sharing this! - TangledNdisneY  324.7 #30 11:44AM
CMBaloo, I am so glad that you are back!!! I have really missed all of your great posts. You have actually made my day! I hope that I will be fortunate enough to meet you in person when we next go to DL. I look forward to all of your upcoming comments. Cheers! - proudcanuck  478.6 #500 11:48AM
Thank you cmBaloo thank you for making me smile!! I too would cherish every moment if I had such a great job like working for THE Mouse!! - Mickeyshell  284.7 #1130 10:54PM
What an awesome post. Glad you live your job and love to make people smile. There need to be more people out there like you! - Kittymeowmeow  271.1 #1259 5:50PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

June 9, 2011 1:54 AM  The Hub
That's makes me sad I didn't see this when I went to WDW ๎ƒ next time
A really good show. Wonder if they'll keep it even after the ride opens. But, considering that we have four dumbo rides, soon to be five, wouldn't be too worried about the show going anywhere. Its nearly, I think, 18-20 years old an it still pulls a packed house every time. - IndyandMarion  1278.9 #8 6:07PM
I'd love to be your personal plaid when you come visit veronica! - UppityEmpress  786.9 #10 6:08PM
I can't wait to go with my grandchildren.:) - ally  509.0 #18 5:19PM
Oh they will have so much fun at this show, and after going on the new ride in DCA, the show in WDW is better (in my opinion) - cyniminnie  48.3 #114 5:23PM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

June 9, 2011 1:57 AM  The Hub
One of my favorite movies
I don't know about everyone else, but I liked this movie! It was fun to watch - cyniminnie  48.3 #114 6:02PM
Love that flick! Thanks. - Butterlina  1653.1 #120 6:37PM
Now that's awesome - GoofyJoe  1906.6 #102 4:44PM
One of my favorite movies - Kittymeowmeow  271.1 #1259 1:57AM

 271.1 #1259 (DL Qual #1813

June 9, 2011 2:03 AM  The Hub
I remember walking from the hotel to DTD and seei g these little guys. For some reasons i will always remember them and tbe music they were playing.
Cool! Which park are these in? - CherryTreeLane  460.4 #527 5:04PM
This was at Downtown Disney, but tree is a Topiary at the Studios a well. - IndyandMarion  1278.9 #8 5:05PM
Sure why not? They don't look to busy, and my house ain't that big - cyniminnie  48.3 #114 5:58PM
I remember walking from the hotel to DTD and seei g these little guys. For some reasons i will always remember them and tbe music they were playing. - Kittymeowmeow  271.1 #1259 2:03AM

Your Donations Help Us Make MouseWait Better!

TOP MWs of the WEEK

1.mickeynme 18.05 #44  
2.Radio-Man 3.2 #35  
3.timonT 3.15 #20  
4.DizneyGirl 2.46 #5  
5.mrsincredible 2.21 #7  

MW Quality Top 100    Monthly Leaders   Top 100 MouseRank Leaders  Monthly Wait Time Leaders


Use this link to do your shopping on Amazon.com and MouseWait benefits from your purchases!
Get Disneyland and MouseWait News before anyone else! Join our Priority Text List today.


Best of the day
By UsernameBy Keyword